Om Rektangel AS

Rektangel AS er et konsulentfirma med formål å tilby kommunaltekniske tjenester og produkter innen rådgivning og prosjektering til offentlige og private organisasjoner.

Rektangel AS ble etablert i 2003 med kontor i Ålesund. For å oppnå bred kompetanse­flate og kapasitet har vi etablert gjensidige samarbeids­relasjoner med lokale firma og kommuner.

Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen blant annet følgende fagområder: kommunal­teknikk, GIS/GPS, areal- og samfunnsplanlegging, prosjekt­administrasjon, saks­behandling for kommuner, og utvikling av spesial­løsninger.

Organisasjonsnummer: NO 985 305 714 MVA
Telefon: 70 15 21 70
E-post: mar@rektangel.no
Internett: www.rektangel.no
Postadresse: Rektangel AS
Postboks 7727, Spjelkavik
N-6022 Ålesund

© Rektangel AS | Postboks 7727, Spjelkavik, N-6022 Ålesund | Tlf. 70 15 21 70